Potrebna pomoć
 

Ako trebate pomoć ili znate kome je prijeko potrebna - trebate to javiti volonterima na: 


potreshelp@gmail.com

ili WhatsAppom na broj:


+38598813069

Važna napomena - u slucaju da ne dojavite sve potrebne podatke ne možemo reagirati, takav upit nažalost neće biti uzet u obzir. 

 

Trebamo točno i potpuno:

  • Ime i prezime osobe/a kojoj se pomaže

  • Detaljno opisano kakva je pomoć najpotrebnija

  • Kontakt broj Vas ili osobe/a kojoj/ima se pomaže

  • Ispravnu adresu osobe