Naši volonteri

Ovdje niže možete vidjeti popis naših trenutnih volontera.


Ako želite pomoći iz bilo kojeg dijela svijeta s administrativnom pomoći i jako važnom pomoći ljudima na terenu javite se na:

potreshelp@gmail.com

Poslat ćemo Vam upute što i kako raditi. Važno je da imate konstantan pristp internetu i računalu. Za sada su najvažnije aplikacije WhatsApp i Facebook.